Pełnimy rolę wykonawców testamentu oraz protektorów majątku rodzinnego zagranicznych fundacji prywatnych

DORADZTWO PODATKOWE

Kilkanaście lat doświadczenia przy planowaniu podatkowym oraz strukturyzacji transakcji, jak również szerokie kontakty w branży na świecie.

DORADZTWO PRAWNE

Świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego ze szczególnym naciskiem na wypracowanie rozwiązań efektywnych kosztowo podatkowo.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ITCI wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów pragnących efektywnie kontrolować sytuację majątkową, finansową podatkową swoich spółek.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

ITCI Family Office zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami  właścicielskimi – a więc ochroną aktywów.

Usługi

DORADZTWO PODATKOWE

ITCI to zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny prawa handlowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa powierniczego. Świadczymy usługi dla przedsiębiorców, pomagając im efektywnie zaplanować działania biznesowe, ochronić istniejące aktywa i przetrwać niepokoje rynkowe. Nasz zespół prawników, doradców podatkowych oraz księgowych od ponad 10 lat specjalizuje się we wdrażaniu i zarządzaniu międzynarodowymi strukturami podatkowymi klientów i ich rodzin.

Siedziba firmy ITCI mieści się w Warszawie, natomiast naszą działalność prowadzimy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują – między innymi w takich krajach jak Austria, Cypr, Malta, Luksemburg, Wielka Brytania, Rosja, Węgry, wyspa Man, Liechtenstein, Monako, Holandia, Szwajcaria.

DORADZTWO PRAWNE

Świadczymy usługi w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, korporacyjnego, handlowego i cywilnego, transakcji fuzji i przejęć, obsługi spółek, finansów i księgowości. Przeprowadzamy rejestracje podmiotów gospodarczych w na całym świecie (głównie w Unii Europejskiej) oraz ich pełną obsługę administracyjną, prawną i księgową.

Nasze relacje z klientami są wieloletnie i oparte na wzajemnym zaufaniu, dlatego świadczymy kompleksowe usługi family office dla klientów z Polski oraz dla cudzoziemców. Nasi specjaliści zapewniają powiernictwo dla polskich i zagranicznych struktur przeznaczonych do zarządzania majątkami prywatnymi gromadzonymi przez pokolenia.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ITCI to zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny prawa handlowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa powierniczego. Świadczymy usługi dla przedsiębiorców, pomagając im efektywnie zaplanować działania biznesowe, ochronić istniejące aktywa i przetrwać niepokoje rynkowe. Nasz zespół prawników, doradców podatkowych oraz księgowych od ponad 10 lat specjalizuje się we wdrażaniu i zarządzaniu międzynarodowymi strukturami podatkowymi klientów i ich rodzin.
Siedziba firmy ITCI mieści się w Warszawie, natomiast naszą działalność prowadzimy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują – między innymi w takich krajach jak Austria, Cypr, Malta, Luksemburg, Wielka Brytania, Rosja, Węgry, wyspa Man, Liechtenstein, Monako, Holandia, Szwajcaria.

Siedziba firmy ITCI mieści się w Warszawie, natomiast naszą działalność prowadzimy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują – między innymi w takich krajach jak Austria, Cypr, Malta, Luksemburg, Wielka Brytania, Rosja, Węgry, wyspa Man, Liechtenstein, Monako, Holandia, Szwajcaria.

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

ITCI Family Office zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami właścicielskimi – a więc ochroną aktywów. Założycielka, Mira Walecka-Agria pełni rolę powiernika prywatnych fundacji rodzinnych naszych Klientów zakładanych poza granicami kraju. Do zakresu naszych obowiązków należy planowanie spadkobrania (nie tylko testament), pilnowanie kwestii dewizowych w imieniu osób prywatnych (dywidendy, zyski kapitałowe, directors fees) ich rodzin lub spółek celowych tworzonych dla nowych przedsięwzięć biznesowych a także doradztwo podatkowe.

Nasz zespół zajmuje się również wieloma bieżącymi sprawami, jak otwarcie rachunku bankowego lub zapewnienie nietypowych usług w dowolnym banku świata (private banking), świadczy pomoc w zakupie nieruchomości za granicą czy w znalezieniu lokalnego agenta, który będzie opłacał rachunki związane z jej utrzymaniem. Nierzadkie są zlecenia dotyczące obsługi zakupu jachtów, kolekcjonerskich samochodów czy dzieł sztuki oraz optymalizacja podatkowa tych zakupów (jako inwestycji alternatywnych).

Instrumenty

Fundusz inwestycyjny SICAR w Luksemburgu

Fundusz inwestycyjny SICAR (société d’investissement en capital à risque) to rodzaj wehikułu inwestycyjnego dedykowanego zarówno dla instytucjonalnych jak i prywatnych inwestorów. Ze względu na specyficzne regulacje prawne fundusz inwestycyjny SICAR przeznaczony jest do inwestycji w papiery wartościowe obarczone większym ryzykiem inwestycyjnym (przede wszystkim inwestycje w akcje).
Fundusz inwestycyjny SICAR może być założony zarówno w formie spółki kapitałowej (np.: Sarl), jak i odpowiednika spółki osobowej prawa luksemburskiego. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności zależy w tym wypadku od rodzaju beneficjenta oraz celów dla jakiego został utworzony.

Prawo luksemburskie oferuje bardzo korzystny reżim podatkowy dla spółek kapitałowych utworzonych jako fundusz inwestycyjny SICAR. Pomimo, że co do zasady spółki te uznawane są za podatników CIT, dochody generowane przez papiery wartościowe (np. dywidendy) oraz zyski z ich sprzedaży są zwolnione od opodatkowania. Powyższe czyni go podmiotem idealnym do obrotu papierami wartościowymi.

Fundusz inwestycyjny SICAR nie jest obarczony obowiązkiem dywersyfikacji inwestycji, więc w praktyce może inwestować w jeden podmiot (w przeciwieństwie do większości tradycyjnych funduszy inwestycyjnych zarówno prawa polskiego jak i innych jurysdykcji, które standardowo poddane są określonymi przepisami prawa wewnętrznego wymogami dywersyfikacyjnymi).

Ze względu na ograniczone wymogi regulacyjne Fundusz inwestycyjny SICAR nie jest funduszem obarczonym tak wysokimi kosztami utrzymania, jak inne fundusze luksemburskie.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani założeniem funduszu SICAR w Luksemburgu prosimy o kontakt: walecka@itci.pl.

Wieloletnie doświadczenie w trudnym obszarze jakim jest doradztwo podatkowe i strukturyzacja transakcji, a także szerokie kontakty na całym świecie sprawiają, że firma ITCI z Warszawy jest w stanie zagwarantować Państwu usługi na światowym poziomie. Zajmujemy się wszystkimi obowiązującymi w kraju podatkami, w tym dochodowym, od towarów i usług, działając zgodnie z przepisami dotyczącymi sporów oraz kontroli. Możemy pochwalić się również bogatym doświadczeniem w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. To sprawia, że stajemy się dla naszych Klientów pewnym i godnym zaufania partnerem w biznesie. Zapraszamy do współpracy.

Fundusz inwestycyjny SIV w Luksemburgu

Specialized Investment Fund (SIF) jest luksemburskim funduszem inwestycyjnym, który ze względu na specyficzne zasady opodatkowania jest również wykorzystywany jest w strukturach optymalizacyjnych. SIF może zostać założony w formie standardowego funduszu inwestycyjnego prawa luksemburskiego (FCP – fonds commun de placement) bądź spółki inwestycyjnej (SICAV – Société d’investissement à capital variable bądź jako SICAF – Société d’investissement à capital fixe). Spółka inwestycyjna funduszu SIF może przybrać formę klasycznych spółek luksemburskich tj. SA lub Sarl. Prawo luksemburskie wprowadza minimalne wymogi co do wartości inwestycji funduszu SIF (wartość aktywów netto funduszu musi wynosić co najmniej 1 250 000 EUR).

Podstawową zaletą funduszu inwestycyjnego SIF jest możliwość wyeliminowania opodatkowania wszystkich transakcji inwestycyjnych (sprzedaż akcji, udziałów, operacje na instrumentach finansowych, instrumentach dłużnych etc.). Z drugiej strony pomimo całkowitego wyłączenia z opodatkowania CIT SIF może korzystać z niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym również z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Istotny jest również fakt, że odpowiednio ustrukturyzowany fundusz inwestycyjny SIF może (po spełnieniu określonych warunków) korzystać ze zwolnień wynikających z dyrektyw unijnych. W konsekwencji, fundusz SIF idealnie nadaje się do prowadzenia działalności inwestycyjnej (w tym działalności dla inwestorów w sposób dynamiczny obracających swoim portfelem).

Wskazać należy, że fundusz inwestycyjny SIF podlega pewnym regulacjom w Luksemburgu charakterystycznym dla funduszy inwestycyjnych, np. obowiązek zatrudniania wykwalifikowanych menadżerów, obowiązek audytowania przez renomowanego audytora. To wszystko sprawia, że roczne koszty funkcjonowania funduszu SIF są stosunkowo wysokie, dlatego rozwiązanie to dedykowane jest przede wszystkim dla inwestorów których oszczędności podatkowe przekraczają milion złotych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani założeniem funduszu SIV w Luksemburgu prosimy o kontakt z Anną Marią Panasiuk (panasiuk@itci.pl) lub Kamilem Kowalikiem (kowalik@itci.pl)

Świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego ze szczególnym naciskiem na wypracowanie rozwiązań efektywnych kosztowo i podatkowo, włączając w to transakcje z wykorzystaniem spółek komandytowo-akcyjnych, spółek osobowych oraz funduszy inwestycyjnych. Nasi adwokaci, aplikanci oraz doradcy prawni przeprowadzają rejestracje podmiotów gospodarczych na całym świecie (głównie w Unii Europejskiej) oraz pełną obsługę prawną i prawno-korporacyjną firm. Posiadamy doświadczenie w zakresie sprawnej rejestracji spółek prawa kapitałowego Wielkiej Brytanii, Holandii, Cypru, Malty. Założenie i rejestracja firmy za granicą, w Niemczech czy Czechach jest dzięki nam o wiele prostsze. Przy użyciu spółek i funduszy przeprowadzamy transakcje kapitałowe, dbamy o dotrzymywanie terminów w odniesieniu do zobowiązań publiczno-prawnych, trzymamy rękę na pulsie co do zmian w jurysdykcjach rejestracji. Wszystkim zakładanym przez nas podmiotom oddajemy do dyspozycji nasze usługi w zakresie biura i księgowości, które świadczone są na miejscu w Warszawie na Ochocie.

Fundusz ICIS na Cyprze

ICIS jest podmiotem regulowanym ustawą Republiki Cypru z 1999 r. (No. 47(I) of 1999) i podlega nadzorowi Centralnego Banku Cypru (CBC). Możliwymi formami organizacyjnymi ICIS mogą być spółki o kapitale stałym (International Fixed Capital Company – IFCC), spółki o kapitale zmiennym (International Variable Capital Company – IVCC), tzw. trusty inwestycyjne (International Unit Trust Scheme – IUTS), względnie spółki komandytowe (International Investment Limited Partnership – IILP). ICIS jest podmiotem regulowanym i podlega nadzorowi Centralnego Banku Cypru (CBC).

Ze względu na doświadczenia w postępowaniu rejestrowym na Cyprze oraz elastyczność w zakresie zmienności kapitału zakładanego funduszu (możliwość swobodnego wejścia i wyjścia inwestorów) sugerujemy rejestrację funduszu o kapitale zmiennym (IVCC), który będzie jednocześnie formą prywatnego funduszu. Przez fundusz prywatny rozumiemy fundusz, którego jednostki uczestnictwa skierowane są do mniej niż 100 inwestorów. Obecnie najłatwiejsza procedura pozyskania licencji CBC dotyczy właśnie funduszy prywatnych.

Istotnymi elementami konstrukcji cypryjskich ICIS jest brak minimum kwoty inwestycji, brak ograniczeń co do minimalnej liczby inwestorów i praktycznie brak ograniczeń inwestycyjnych. Obligatoryjnym uczestnikiem zakładanej struktury organizacyjnej towarzyszącej ICIS jest bank depozytariusz (Custodian Bank), niezależny audytor, administrator funduszu, zarząd. Podmioty te muszą być zlokalizowane na Cyprze. Rekomendujemy również, aby zakładana struktura obejmowała podmiot zarządzający funduszem.

W celu założenia funduszu ICIS na Cyprze niezbędne jest określenie uczestników funduszu oraz przedłożenie przez nich odpowiednich dokumentów oraz podanie niezbędnych informacji, m.in. typu oraz struktury funduszu (np. czy kapitał funduszu będzie stały, czy też zmienny), strategii inwestycyjnej funduszu ICIS np. gdzie fundusz będzie prowadził inwestycje; typu emitowanych przez fundusz instrumentów finansowych np. notowane lub też nienotowane na giełdzie papiery wartościowe, papiery udziałowe, papiery dłużne, certyfikaty imienne etc.; państwa w których fundusz ICIS będzie inwestował oraz sektory biznesu, w których ma zamiar uczestniczyć, przewidywaną wartość funduszu ICIS, przewidywany czas trwania funduszu ICIS, częstotliwość kalkulacji wartości aktywów netto (Net Asset Value – NAV), przewidywana liczba uczestników oraz ich miejsce zamieszkania / siedziba.

W trakcie samej procedury rejestracyjnej niezbędne będą w szczególności: prospekt emisyjny skierowany do prywatnych inwestorów funduszu ICIS (Private Placement Memorandum); projekt memorandum oraz umowy funduszu ICIS (Memorandum and Articles of Association); list intencyjny banku depozytariusza (Custodian Bank). Główne korzyści podatkowe funduszu ICIS są podobne jak w przypadku spółki limited by shares na Cyprze i obejmują zwolnienie z opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów oraz innych instrumentów finansowych, zwolnienie (pod pewnymi warunkami) z opodatkowania otrzymanych dywidend, brak podatku u źródła od dywidend i odsetek, jak również dochodów z umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu ICIS jeżeli są wypłacane na rzecz nierezydentów.

Warto wspomnieć, że obecnie trwają prace na Cyprze w zakresie nowych regulacji dotyczących funduszy, a mianowicie the Alternative Investment Fund Law (AIFL). Wejście w życie nowych regulacji spodziewane jest w drugim kwartale 2014 roku. Osoby zainteresowane informacjami o nowych rozwiązaniach dotyczących funduszy na Cyprze zapraszamy do kontaktu: walecka@itci.pl.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)

FIZ jest podmiotem inwestycyjnym funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Celem FIZ może być inwestycja w krajowe bądź zagraniczne papiery wartościowe spełniające przesłanki określone w definicji z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. FIZ może również pod pewnymi warunkami dokonywać inwestycji w nieruchomości.
Podstawową korzyścią z FIZ jest fakt, że jest to forma działalności podmiotowo zwolniona z CIT. Oznacza to, że FIZ nie jest w żadnej sytuacji podatnikiem polskiego CIT. Z tego względu FIZ może być wykorzystywany jako efektywne narzędzie optymalizacji podatkowej.

Do końca 2013 r. FIZ standardowo wykorzystywany był w planowaniu podatkowym w połączeniu ze spółką komandytowo – akcyjną (SKA). SKA bowiem z jednej strony była podmiotem całkowicie transparentnym podatkowo, z drugiej zaś zdolnym do emisji akcji stanowiących papiery wartościowe w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W konsekwencji, struktura z wykorzystaniem funduszu i SKA pozwalała na minimalizowanie obciążeń podatkowych na poziomie działalności operacyjnej do kosztów podatku CIT zapłaconego przez komplementariusza (które zazwyczaj są minimalne ze względu na standardowy niewielki udział komplementariusza w zysku SKA).
Aktualnie w celach planowania podatkowego na poziomie opodatkowania działalności operacyjnej wykorzystywane są dwie nowe struktury z użyciem FIZ. Pojawienie się nowych produktów związane jest ze zmianami w opodatkowaniu (z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA stały się podatnikami CIT).

Pierwszy wariant planowania podatkowego to tzw. rozwiązanie przejściowe wykorzystujące założone wcześniej SKA z przedłużonym rokiem podatkowym i umieszczenie ich w strukturach FIZ. Taka restrukturyzacja przy jednoczesnym przekształceniu dotychczasowych SKA w spółki jawne bądź komandytowe umożliwia dalsze korzystanie z neutralności podatkowej jaką dawała SKA. Wskazujemy jednak, że rozwiązanie to jest jedynie przejściowe (w najlepszym wypadku możliwe jest przedłużenie korzyści podatkowej do ostatniego kwartału 2015 r., wskazujemy jednak, że ze względu na duże zainteresowanie SKA zazwyczaj dostępne są już tylko podmioty, z rokiem podatkowym przedłużonym do końca 2014 r.).

Drugi wariant to możliwość optymalizacji z wykorzystaniem zagranicznych spółek transparentnych podatkowo emitujących papiery wartościowe w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu najczęściej wykorzystywana jest luksemburska specjalna spółka komandytowa (SCSP). SCSP jest spółką transparentną podatkowo z punktu widzenia przepisów prawa luksemburskiego. Podmiot ten funkcjonuje na podstawie nowych przepisów wprowadzonych latem 2013 r. Podstawowym atutem tego podmiotu jest możliwość emisji instrumentów finansowych stanowiących papiery wartościowe w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Powyższe oznacza, że umieszczenie spółek luksemburskich pod FIZ z jednoczesnym przekształceniem dotychczasowych SKA w transparentne spółki prawa polskiego (jawna bądź komandytowa), w które zainwestują luksemburskie SCSP pozwoli na zachowanie dotychczasowych korzyści podatkowych.

Wskazujemy, że rozwiązanie to w przeciwieństwie do wariantu pierwszego nie ma charakteru czasowego.
FIZ może stanowić narzędzie optymalizacji podatkowej nie tylko na poziomie działalności operacyjnej ale również na poziomie dystrybucji zysków do osób fizycznych. Struktura taka wymaga zastosowania dodatkowej kombinacji spółek (zazwyczaj luksemburskich i maltańskich). Umożliwi jednak niezwykle efektywną dystrybucję zysków do osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi. FIZ umożliwia również efektywną dystrybucję zysków do podmiotów korporacyjnych z wykorzystaniem struktury cypryjskiej spółki holdingowej.
W konsekwencji, FIZ daje unikalne możliwości wykorzystania go do optymalizacji podatkowej na dwóch poziomach, tj. optymalizacji opodatkowania działalności operacyjnej oraz optymalizacji dystrybucji zysków.

Co do potencjalnych ograniczeń trzeba wskazać na dwie kwestie. Zgodnie z wymogami dywersyfikacyjnymi FIZ nie powinien inwestować w ten sam instrument emitowany przez jeden podmiot więcej niż 20% swoich aktywów. Wymóg dywersyfikacji powinien być spełniony maksymalnie w ciągu 3 lat funkcjonowania FIZ. Wskazujemy, że przy odpowiedniej strukturyzacji wymogi dywersyfikacyjne udaje się spełnić w przypadku większości działalności (ta kwestia powinna być jednak przedmiotem analizy przed wdrożeniem struktury). Kolejną sprawą jest zagadnienie kosztów. O FIZ mogą myśleć podatnicy płacący podatki na poziomie operacyjnymi od ok. 500 tys. PLN rocznie (im większe podatki do optymalizacji tym wyższa korzyść podatkowa). Związane jest to przede wszystkim z kosztami utrzymania struktury FIZ.

Spółka holdingowa w Luksemburgu

Prawo luksemburskie wprowadziło specjalny reżim podatkowy dla spółek dedykowanych do pełnienia funkcji holdingowych i finansowych w grupach kapitałowych. SOPARFI (Société de Participations Financičres). Spółka holdingowa w Luksemburgu – SOPARFI jest podmiotem zakładanym w formie „zwykłej” spółki posiadającej osobowość prawną Sarl, lub S.A. Spółka SOPARFI, jak każdy inny podmiot korzysta zarówno z ochrony wynikającej z zawartych przez Luksemburg traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ze zwolnień wynikających z Dyrektyw UE (zwolnienia podatkowe dla dywidend i odsetek). Dodatkowo jednak przepisy prawa luksemburskiego wprowadzają szereg udogodnień podatkowych wynikających z charakteru prowadzonej działalności.

Podstawowymi korzyściami z funkcjonowania spółki SOPARFI w Luksemburgu jest możliwość zwolnienia zysków kapitałowych z tytułu obrotu udziałami oraz instrumentami finansowymi. Dodatkowo pod pewnymi warunkami, prawo luksemburskie umożliwia takim spółkom przeszacowanie otrzymanych przez nie aktywów do wartości rynkowej dla celów podatkowych. Ta możliwość pozwala na uniknięcie obciążeń podatkowych w sytuacjach, gdy nie jest możliwe efektywne skorzystanie ze zwolnienia podatkowego na sprzedaży określonego aktywa. Powyższe oznacza, że przy odpowiedniej strukturyzacji SOPARFI może obracać aktywami nie generując żadnych obciążeń podatkowych związanych z występowaniem zysków na przeprowadzonych transakcjach.
Luksemburg nie pobiera również podatku u źródła od dywidend wypłacanych przez SOPARFI.
Dodatkową korzyścią jest możliwość wykorzystania spółek luksemburskich w strukturach finansowania. Przy odpowiedniej strukturyzacji transakcji zyski odsetkowe opodatkowane będą na minimalnym poziomie (zgodnie z prawem luksemburskim opodatkowaniu podlegać będzie bowiem jedynie marża SOPARFI, to jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu otrzymanych odsetek,a kosztem związanym z pozyskaniem kapitału celem finansowania).

Pomimo rozlicznych zwolnień podatkowych SOPARFI traktowana jest jako podmiot będący luksemburskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu (ze względu na brak podmiotowego zwolnienia z podatków dochodowych, zwolnieniu podlegają bowiem określone kategorie dochodów). Oznacza to, że poza korzyściami wynikającymi z lokalnych zwolnień podatkowych SOPARFI będzie mogła korzystać, że wszystkich ulg i zwolnień wynikających z zawartych przez Luksemburg traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także ze zwolnień wynikających z implementacji na terytorium UE dyrektyw o zwolnieniu dywidend (tzw. Parent Subsidiary Directive) oraz odsetek i należności licencyjnych (tzw. Interest and Royalty Directive).

Fundacja prywatna

Fundacja prywatna, w odróżnieniu od fundacji jaką można założyć w Polsce, służy celom związanym z zarządzaniem prywatnym majątkiem oraz sukcesją spółek. Ponadto, prowadzenie działalności poprzez fundację pozwala na ograniczenie ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania, z uwagi na fakt, że fundacja stanowi odrębny podmiot prawa, który ponosi samodzielną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Metody omijania świadczeń służą ustaleniu zasad opodatkowania dochodów uzyskanych poza granicami Polski. Zasadniczo metoda taka zależy od faktu, czy Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym uzyskane zostało określone przysporzenie.

Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadzają dwie metody omijania ciężaru fiskalnego: 1. Metoda kredytu podatkowego (zaliczenia) – polegająca na zaliczeniu należności zapłaconych za granicą na poczet polskich świadczeń (odliczeniu podlega jednak wartość nie wyższa niż wartość należnych zobowiązań podlegających zapłacie w Polsce). 2. Metoda zwolnienia (wyłączenia z progresją) – dochód uzyskany za granicą jest zwolniony od obciążeń fiskalnych w Polsce (jednak przy ustalaniu podstawy opodatkowania w Polsce dochód ten brany jest pod uwagę do kalkulacji należnej stawki podatku).

Ze względu na fakt, że Polska przeforsowała wprowadzenie zmian stosujących tzw. tax sparing credit w większości zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, metoda kredytu nie jest już często stosowana jako narzędzie optymalizacji ciężaru fiskalnego (pierwotnie było to bardzo popularne rozwiązanie na Cyprze, tj. Polscy płatnicy uiszczali efektywnie 9% podatek od dywidend uzyskanych ze spółek cypryjskich, ponieważ uznawano, że 10% podatku zostało już na Cyprze pobrane (mimo, że ekonomicznie podatnik nie ponosił tego ciężaru).

Aktualnie najbardziej popularnym narzędziem optymalizacji dochodów jest stosowanie metody wyłączenia, tj. czerpanie dochodów z jurysdykcji, w których stawki należności fiskalnych dotyczące danych kategorii dochodów są znacznie niższe (bądź dochody w ogóle nie są obciążone należnościami fiskalnymi), a uzyskany dochód zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie podlegał zwolnieniu ze świadczeń na terytorium Polski. Rozwiązania te mogą okazać się szczególnie korzystne dla osób fizycznych, zarówno będących właścicielami spółek polskich jak i pełniących funkcje zarządzające w grupach kapitałowych. ITCI posiada szereg produktów umożliwiających skorzystanie z metody zwolnienia wynikającej z zawartych przez Polskę traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nasi doradcy dysponują również szerokim doświadczeniem w zakresie implementacji takich struktur optymalizacyjnych. Rozwiązania te dotyczą opodatkowania dochodów dywidendowych, zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, a także tzw. wynagrodzeń dyrektorów.

Spółka holdingowa w Holandii

Przepisy holenderskiego prawa o spółkach rozróżniają dwie formy spółek holdingowych. Pierwszą z nich jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, BV (besloten vennootschap), a druga to publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NV (naamloze vennootschap). Wskazać należy, że proces zakładania spółki holdingowej w Holandii ma charakter niezwykle formalny. Potrzebne jest uzyskanie zgody banku centralnego, a także zatwierdzenie statutu (sporządzonego w formie aktu notarialnego) przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Z tego względu proces zakładania spółki w Holandii trwa nawet do 3 miesięcy. W celu przyspieszenia procedury istnieje możliwość zakupienia gotowej spółki holenderskiej.

Zasadnicze różnice między spółkami NV a BV polegają na tym, że spółki NV mogą wydawać certyfikaty akcyjne i ciąży na nich obowiązek publikowania audytowanych sprawozdań finansowych. Z tego względu jako holenderska spółka holdingowa zazwyczaj wybierana jest spółka typu BV (jako podmiot, którego funkcjonowanie jest mniej sformalizowane oraz ze względu na brak obowiązku publikacji).
Najpopularniejszą formą dla wyboru holenderskiej spółki holdingowej jest zakładanie spółki BV jako „spółki udziałowej” tj. podmiotu inwestującego w inne spółki/ spółkę, która w swoim kraju siedziby prowadzi normalną działalność operacyjną (spółka córka nie może być więc spółką inwestycyjną). Istotnym warunkiem jest konieczność wypłacania management fees do spółki holenderskiej (które są opodatkowane na zasadach ogólnych). Holenderska spółka holdingowa korzysta z następujących zwolnień podatkowych:

 • Zyski ze sprzedaży udziałów/akcji spółek zależnych nie podlegają opodatkowaniu,
 • Spółka korzysta ze wszystkich zwolnień wynikających z przepisów wspólnotowych (zwolnienia w podatku u źródła od dywidend, odsetek, należności licencyjnych),
 • Wszelkie dywidendy otrzymywane od spółek córek są zwolnione z opodatkowania,
 • Brak jest podatku u źródła (pod pewnymi warunkami) na wypłacie dywidend do spółek matek mających siedzibę na terytorium UE,
 • Istnieje bardzo szeroka sieć traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Istnieje możliwość korzystnych podatkowo transakcji z Antylami Holenderskimi (raj podatkowy będący byłą kolonią Holandii),
 • Odsetki otrzymane przez holenderską spółkę holdingową przeznaczone do celów udziałowych nie podlegają opodatkowaniu w Holandii.

Przy wykorzystaniu spółki holenderskiej należy mieć na względzie, że system prawa holenderskiego nie dopuszcza tak dowolnej strukturyzacji, jak w przypadku rozwiązań cypryjskich, maltańskich i luksemburskich. Dlatego spółka w Holandii wykorzystywana jest przede wszystkim przez międzynarodowe grupy kapitałowe, które ze względu na rozległe powiązania potrzebują spółki holdingowej, która z jednej strony może korzystać z korzystnych rozwiązań podatkowych, z drugiej natomiast jest zlokalizowana w kraju dysponującym rozległą siecią traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku których należności związane z podatkiem u źródła są zazwyczaj maksymalnie ograniczane.

Spółka holdingowa na Malcie

Najczęściej stosowaną formą dla prowadzenia działalności holdingowej na Malcie jest wykorzystanie spółek typu Limited. Spółki limited na Malcie są podobne w swoim charakterze do polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres zwolnień z opodatkowania spółki na Malcie jest podobny jak w przypadku spółki cypryjskiej z tą różnicą jednak, że zyski kapitałowe pochodzą ze sprzedaży akcji, udziałów etc. W przypadku spółki maltańskiej są zwolnione po spełnieniu określonych warunków. Ze względu jednak na szeroki katalog możliwości zwolnienia (10% posiadania udziałów, bądź określony próg inwestycyjny, bądź określone cele posiadania udziałów itp.) w większości wypadków nie ma problemu ze spełnieniem warunków zwolnienia.
Spółka maltańska jako spółka holdingowa staje się coraz bardziej popularna po ostatnim kryzysie gospodarczym, który dotknął również Cypr (przede wszystkim cypryjską bankowość).
Podstawowymi korzyściami z posiadania cypryjskiej spółki holdingowej są:

 • Brak opodatkowania zysków kapitałowych na Malcie po spełnieniu pewnych warunków (zyski ze sprzedaży akcji, udziałów, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych),
 • Brak opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki cypryjskie, dzięki czemu znakomicie nadają się one do dalszej optymalizacji dystrybucji zysków,
 • Możliwość korzystania ze wszystkich zwolnień wynikających z przepisów wspólnotowych (zwolnienia z opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych wypłacanych do spółek cypryjskich),
 • Szeroka sieć traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwiająca tworzenie międzynarodowych struktur,
 • Brak regulacji w zakresie unikania opodatkowania,
 • Brak przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji,

Brak klauzuli o unikaniu opodatkowania przez podatników w traktacie z Polską.Malta dedykowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy oprócz działalności holdingowej mogą przenieść część działalności operacyjnej na Maltę. Lokalizacja ta znana jest przede wszystkim z korzystnego systemu zwrotu podatków dla podmiotów prowadzących działalność operacyjną. Maltański system podatkowy przy odpowiedniej strukturyzacji grupy kapitałowej pozwala na redukcję efektywnych obciążeń podatkowych na działalności operacyjnej do 5%. Z tego względu spółki maltańskie nadają się również do pełnienia funkcji podmiotów świadczących usługi zarządzania na rzecz innych spółek z grupy kapitałowej.
Dodatkowo wskazujemy, że spółka maltańska daje również możliwość efektywnej podatkowo strukturyzacji wynagrodzeń dyrektorskich (wyeliminowanie opodatkowania), co stanowi niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla beneficjentów będących osobami fizycznymi (udziałowcy, bądź dyrektorzy zarządzający grup kapitałowych).
Spółki maltańskie dają również możliwość wykorzystania spółek osobowych (spółka typu limited z kapitałem zakładowym nie podzielonym na udziały). Taki podmiot dedykowany jest przede wszystkim dla osób fizycznych chcących zoptymalizować dystrybucję zysków do Polski. Przy odpowiedniej strukturyzacji bowiem zyski maltańskiego zakładu polskiego przedsiębiorcy mogą być nieopodatkowane na Malcie. Zgodnie natomiast z polsko-maltańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski takie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce (patrz: metody unikania podwójnego opodatkowania).

Spółka holdingowa na Cyprze

Najczęściej stosowaną formą dla prowadzenia działalności holdingowej na Cyprze jest wykorzystanie spółek typu Limited (company limited by shares). Spółki limited na Cyprze są podobne w swoim charakterze do polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie spółki cypryjskie będące podatnikami CIT mogą korzystać ze zwolnień przewidzianych dla spółek holdingowych. Nie ma więc specyficznych reżimów prawnych jak to jest np. w przypadku przepisów luksemburskich. Spółka limited na Cyprze charakteryzuje się przede wszystkim niezwykle elastycznym zakresem regulacji, co sprawia, że klienci nie odczuwają w znaczący sposób obecności w strukturze spółki obcego prawa.
Cypryjska spółka holdingowa może być wykorzystywana we wszystkich sektorach gospodarki. Wskazać jednak należy na niezwykle korzystny reżim podatkowy dla spółek deweloperskich ze względu na brak klauzuli nieruchomościowej w polsko-cypryjskim traktacie o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Podstawowymi korzyściami z posiadania cypryjskiej spółki holdingowej są:

 • Brak opodatkowania zysków kapitałowych na Cyprze (zyski ze sprzedaży akcji, udziałów, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych),
 • Możliwość przeszacowywania otrzymanych aktywów do wartości rynkowej dla celów podatkowych,
 • Brak opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki cypryjskie, dzięki czemu znakomicie nadają się one do dalszej optymalizacji dystrybucji zysków,
 • Brak klauzuli nieruchomościowej w polsko-cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Możliwość korzystania ze wszystkich zwolnień wynikających z przepisów wspólnotowych (zwolnienia z opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych wypłacanych do spółek cypryjskich),
 • Korzystne zasady opodatkowania odsetek (w przypadku, gdy spółka cypryjska zaciągnęła pożyczkę na dalsze finansowanie opodatkowaniu podlega jedynie marża uzyskana przez spółkę stanowiąca różnicę pomiędzy stopą procentową pożyczki udzielonej, a otrzymanej),
 • Szeroka sieć traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwiająca tworzenie międzynarodowych struktur,
 • Brak regulacji w zakresie unikania opodatkowania.

Dodatkowo należy wskazać, że ze względu na brak wyjątkowych regulacji dotyczących spółek holdingowych, które statuowałyby dodatkowe warunki zwolnień cypryjskie spółki holdingowe mogą również prowadzić normalną działalność operacyjną co przy niskiej stawce podatku (12,5% CIT) oraz dodatkowych możliwościach zwolnień (np. dla praw własności intelektualnej) powoduje, że spółka ta może prowadzić również klasyczną działalność operacyjną (patrz: firma na Cyprze).
Spółka holdingowa na Cyprze stanowi również dobrą lokalizację do dalszej strukturyzacji polegającej na efektywnej podatkowo dystrybucji zysków do wspólników będących osobami fizycznymi, dzięki możliwości powiązania jej działalności z odpowiednimi podmiotami na Malcie bądź Słowacji. Ze względu na lokalizację na terytorium UE spółka cypryjska daje również prostą możliwość dystrybucji zysków do podmiotów korporacyjnych (możliwość korzystania z unijnych zwolnień dywidendowych).
Jeżeli chodzi o ryzyka związane z prowadzeniem działalności na Cyprze mogą zostać ograniczone poprzez trzymanie rachunku bankowego spółki cypryjskiej poza Cyprem, co jest zabiegiem dozwolonym na podstawie cypryjskiego prawa.

Spółka holdingowa w Wielkiej Brytanii

Spółka Holdingowa w Wielkiej Brytanii jest najczęściej rejestrowana w formie spółki typu Limited
i może swobodnie podejmować czynności handlowe jak i inwestycyjne. Powszechność spółek holdingowych w Wielkiej Brytanii wynika z faktu, że tylko inwestycje i to w pewnym zakresie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Stawka podatku dochodowego dla spółek w Wielkiej Brytani jest uzależniona od wysokości dochodu rocznego i stanowi 20% lub 23%. Wyższa stawka, która obecnie wynosi 23%, w roku 2014 zostanie obniżona do 21%. Warto wskazać, że w przypadku, gdy spółka w Wielkiej Brytanii uzyska dochód w wysokości min. 300.000 GBP, a nie więcej niż 1.500.000 GBP może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w zakresie tzw. marginal relief. Kwota wolna od podatku wynosi wówczas 300.000 GBP.
Wielka Brytania oferuje również korzystne rozwiązania dla spółek inwestycyjnych. W przypadku zbycia udziałów lub akcji tzw. qualifying shareholding można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Qualifying shareholding, stanowi pakiet minimum 10% udziałów lub akcji jeżeli posiadany był przez okres 12 miesięcy przed dokonywaniem ich zbycia. Dodatkowym zastrzeżeniem warunkującym skorzystanie ze zwolnienia jest to, by spółka trzymająca udziały była spółką operacyjną (tzw. trading company) zarówno przed jak i po rozdysponowaniu udziałami.

Dywidenda otrzymywana przez spółkę brytyjską podlega opodatkowaniu na normalnych zasadach jednakże podatek dochodowy zapłacony przez spółkę zależną jak i podatek zapłacony u źródła od dywidendy mogą zostać odliczone. Odliczenie ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy brytyjska spółka posiada co najmniej 10% praw głosu w spółce zależnej zaś podatek będący odpowiednikiem podatku dochodowego od osób prawnych został wcześniej zapłacony w państwie rezydencji spółki zależnej. W przypadku tzw. small companies dywidendy otrzymane ze spółki operacyjnej w kraju posiadającym z Wielką Brytanią obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania są całkowicie zwolnione z opodatkowania.
Brak jest wymogu minimalnego kapitału założycielskiego dla spółki typu Limited, stąd zwyczajowo przyjmuje się że wynosi on 1 funt brytyjski. Spółka w Wielkiej Brytanii jest zobowiązana do corocznego składania rocznych informacji aktualizacyjnych jak również sprawozdań finansowych do publicznego rejestru działającego w ramach Rejestru Spółek.

Czas na założenie spółki w Wielkiej Brytanii to kilka roboczych dni. Rejestr spółek w Wielkiej Brytanii ofertuje stały dostęp do wszelkich informacji o spółce. Bardzo powszechne jest wykorzystywanie spółek zamawianych i rejestrowanych w Wielkiej Brytanii przez Internet.
Ze względu na fakt, że certyfikat rezydencji podatkowej spółek w Wielkiej Brytanii jest wydawany tylko po dokładnej analizie sposobu funkcjonowania zarządu spółki, zarząd taki należy powierzyć profesjonalnym kancelariom, które dopilnują wszelkich aspektów podatkowych w Wielkiej Brytanii.

Spółka na Słowacji

Spółka komandytowa (komanditná spoločnosť, kom. spol., k.s.) jest spółką osobową prawa słowackiego tworzoną i funkcjonującą na podstawie § 93 i nast. słowackiej ustawy nr 513/1991 Zbiór Przepisów Kodeks Handlowy– odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, zaś odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona wniesioną do spółki sumą komandytową. Do reprezentacji spółki uprawnieni są jedynie komplementariusze – z uwagi na osobowy charakter spółki wspólnicy są zobowiązani do działania osobiście, komplementariusz ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za zarząd słowacką sp. k.

Jedynie komandytariusze (komanditisti) są zobowiązani do wniesienia wkładów, w kwocie min. 250 EUR, słowackie prawo spółek nie reguluje kwestii wnoszenia wkładów przez komplementariusza (komplementári) – jeśli takie są dokonywane, muszą zostać opisane w umowie spółki (spoločenská zmluva). Słowackie przepisy pozwalają na dokonywanie indywidualnych ustaleń w ukształtowaniu sposobu uczestnictwa w zyskach spółki, stąd np. udział komandytariusza, którym może być dowolny podmiot, może zostać ograniczony do niezbędnego minimum (np. 0,1%, lecz nie wyłączony).
Dla rejestracji spółka wymaga wpisu do słowackiego rejestru przedsiębiorców (obchodný register), a w przypadku wybranych rodzajów działalności również do tzw. rejestru handlowego. Procedura rejestracji spółki w słowackim rejestrze przedsiębiorców i ew. rejestrze handlowym trwa ok. 15 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. Rejestracja spółki dla celów słowackich podatków CIT i VAT trwa ok. 30 dni od daty wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

Spółka na Słowacji jest obecnie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla podatników będących osobami fizycznymi chcących zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe związane z dystrybucją zysków z Polskich spółek. Struktura ta wykorzystuje słowacką spółkę osobową (podmiot podobny w zakresie zasad opodatkowania do polskich regulacji dotyczących spółek komandytowo-akcyjnych obowiązujących do końca 2013 r.). Odpowiednie wykorzystanie spółki słowackiej umożliwi wyeliminowanie obciążeń podatkowych związanych z dystrybucją dywidend do osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi.
Firma na Słowacji umożliwia dodatkowo czerpanie korzyści z korzystnych regulacji w zakresie rozliczeń dotyczących aut osobowych. Spółki słowackie mogą korzystać z następujących korzyści podatkowych:
– możliwość zaliczania do kosztów pełnej wartości amortyzacji samochodu osobowego stanowiącego własność spółki,
– możliwość pełnego odliczenia VAT od nabytego samochodu,
– możliwość odliczania VAT od paliwa,
– brak podatku akcyzowego związanego z nabyciem samochodu osobowego.
W przypadku stworzenia odpowiedniej struktury wykorzystującej podmiot słowacki, z w/w regulacji skorzystać mogą również Polscy podatnicy w odniesieniu do zakładanej przez nich floty samochodów osobowych.

Oprócz rozwiązań w zakresie optymalizacji dystrybucji zysków i korzystnych zasad opodatkowania dla samochodów osobowych, firma na Słowacji oferuje również możliwość optymalizacji obciążeń ZUS dla przedsiębiorców. Słowackie rozwiązania są niezwykle korzystne dla podmiotów, w których znaczna część kadry zatrudniona jest na podstawie umów o współpracy (prowadząc indywidualną działalność gospodarczą).

Fundacja w Liechtenstein
Fundacja w Księstwie Liechtenstein wykorzystywana jest jako fundacja prywatna od ponad 70 lat. Nowe reformy podatkowe Liechtenstein-u jakie miały miejsce w ostatnich latach, uczyniły fundację jeszcze bardziej atrakcyjną. Fundacja stanowi niezależny, założony przez fundatora podmiot posiadający osobowość prawną. To fundator wyposaża fundację w jej majątek. Fundacja może nabywać majątek również w czasie swojego istnienia przez różnego rodzaju darowizny. Majątkiem fundacji od momentu założenia fundacji zarządza ciało kolegialne jakim jest zarząd. Zaś kontrolę nad czynnościami zarządu sprawuje rada fundacji. Fundator nie jest właścicielem fundacji. Od chwili powołania fundacji jej majątek może być przeznaczony jedynie na cele przewidziane w statucie fundacji. W statucie określeni są również beneficjenci, którzy mogą korzystać z majątku fundacji w sposobu określony przez statut fundacji. Opodatkowanie fundacji w Liechtenstein jest bardzo ograniczone. Z chwilą powołania fundacji do życia należy opłacić podatek założycielski, który jest pobierany od kapitału fundacji i wynosi 0,2% wniesionego kapitału, ale nie mniej niż 200 CHF. Podatku nie pobiera się od wkładów do fundacji jeżeli były wykonane w inny sposób niż w gotówce. Ponadto fundacje zostały objęte ogólnym zwolnieniem podatkowym dla kapitałów do 1 mln CHF. W konsekwencji fundacje w praktyce ponoszą opłatę w wysokości jedynie 200 CHF. Fundacje opodatkowane są również podatkiem CIT, jednak podatek ten pobierany jest od tych fundacji, które prowadzą faktyczną działalność operacyjną. Fundacje wykorzystywane jedynie w celu „trzymania” rodzinnych aktywów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT, a płacą jedynie roczny minimalny podatek dochodowy w wysokości 1200 CHF płatny rocznie. Co ważne, tak sformułowany reżim podatkowy został uznany przez organy unijne i nie spełnia kryteriów niedozwolonych praktyk pomocy publicznej (state aid). Fundacje które podejmują działalność gospodarczą wykraczającą poza posiadanie aktywów podlegają opodatkowaniu na normalnych zasadach. W związku z tym mogą korzystać również z możliwości odliczeń podatkowych dostępnych w Liechtenstein. Wypłaty dla beneficjentów fundacji, o ile nie są oni rezydentami w Księstwie Liechtenstein nie podlegają opodatkowaniu tamże. Do założenia fundacji niezbędne jest określenie jej celów, majątku jaki chcemy powierzyć fundacji, beneficjentów fundacji oraz sposobu dystrybucji aktywów do beneficjentów. Bardzo ważne jest określenie procedur oraz kwestii organizacyjnych związanych z zarządzaniem fundacji oraz dystrybucji majątku do beneficjentów.
Fundacja w Panamie
Fundacja z siedzibą i zarządem w Panamie może stanowić alternatywę dla fundacji w Księstwie Liechtenstein. Fundację w Panamie może założyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Zaletą fundacji w Panamie jest duża swoboda w kształtowaniu jej regulacji oraz całkowite zwolnienie z opodatkowania przychodów fundacji osiągniętych poza granicami Republiki Panamy.
Spółka offshore

Spółka offshore (lub overseas), to pojęcie, które powstało w Wielkiej Brytanii i oznaczało każdą spółkę z siedzibą poza terytorium Wysp Brytyjskich, głównie na ich terytoriach zależnych. Ponieważ najczęściej terytoria te oferowały korzystne regulacje podatkowe, ich systemy podatkowe potocznie zaczęto nazywać offshore, zaś spółki tam zarejestrowane spółkami offshore (offshore company lub overseas company).

Dziś pojęcie spółka offshore, odnosi się powszechnie do spółek, które korzystają z korzystnych unormowań podatkowych w kraju swojej rejestracji. Coraz częściej pojęcie spółki offshore obejmuje również spółki europejskie, które same w sobie takimi nie są, ale są zarejestrowane w krajach, które aktywnie uczestniczą w międzynarodowej konkurencji podatkowej.
Od późnych lat 90 tych systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej podjęły aktywną konkurencję w zakresie stosowania korzystnych reżimów podatkowych dla spółek holdingowych. Europejskie spółki holdingowe traktowane są czasem jako raje podatkowe w Europie. Spółki holdingowe (europejskie raje podatkowe) są to spółki trzymające udziały, akcje lub inne instrumenty inwestycyjne. Dochodami spółek holdingowych są głównie dochody z dywidend lub zysków kapitałowych. Bardzo korzystne rozwiązania podatkowe przewidują w szczególności Luksemburg, Cypr, Malta, Holandia lub Wielka Brytania. To te kraje są najpowszechniej postrzegane jako europejskie raje podatkowe. Funkcjonujące w tych krajach reżimy dla spółek holdingowych wspierają korzystne postanowienia międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Korzystne regulacje odnoszące się do zwolnień podatkowych oferowanych spółkom holdingowym sprawiły że są one bardzo powszechnie wykorzystywane w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Raje podatkowe

Państwa/terytoria, w których stawki podatku dochodowego od zysków osiąganych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wynoszą 0% (bądź opodatkowanie tych dochodów jest na bardzo niskim poziomie). Zazwyczaj są to również terytoria z bardzo bogato rozbudowanymi regulacjami prawnymi odnośnie tajemnicy bankowej.
Z reguły określeniem raju podatkowego nazywa się terytoria/państwa, które jednocześnie nie wprowadzają opodatkowania dochodów, a z drugiej strony nie mają podpisanych umów o wymianie informacji z innymi państwami. Takie terytoria wpisane są na listę terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (co wiąże się z określonymi obostrzeniami w zakresie transakcji z takimi terytoriami), np. Andora, Belize, Malediwy.
Wprowadzane przez niektóre państwa europejskie (w tym Polskę) regulacje mają na celu ograniczenie wymiany handlowej z tego typu terytoriami, a także poprzez ograniczenie przepływów pieniężnych z tytułu operacji finansowych (dywidendy, pożyczki, etc.). Nie wszystkie państwa europejskie mają jednak tak restrykcyjne jak Polska regulacje dotyczące transferu środków finansowych do rajów podatkowych. I tak np. Cypr nie pobiera podatku u źródła od dywidend wypłacanych udziałowcom bez względu na miejsce ich rezydencji. Takie same regulacje dotyczą również możliwości tworzenia struktur finansowych z wykorzystaniem spółki cypryjskiej. Takie możliwości sprawiają, że spółki z rajów podatkowych w dalszym ciągu stanowić mogą narzędzie optymalizacji podatkowej (przede wszystkim w celu akumulowania osiąganych zysków i ich dalszej reinwestycji w sposób efektywny podatkowo). Co więcej przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi możliwe jest również efektywne „ściągnięcie” gotówki do beneficjenta będącego osobą fizyczną.
Zabiegi te wbrew pozorom nie są jednak proste i wymagają specjalistycznej wiedzy. Wiele firm oferuje „proste” rozwiązania, takie jak bezpośredni pobór dywidendy ze spółki mającej siedzibę w raju podatkowym, czy też korzystanie z kart na okaziciela. Wskazujemy, że takie rozwiązania nie stanowią optymalizacji podatkowej, a jedynie oszustwa, które w przypadku wykrycia mogą narazić podatnika nie tylko na konieczność zapłaty zaległego podatku ale także na dotkliwą odpowiedzialność karno-skarbową.

Spółka Holdingowa
Od późnych lat 90 tych systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej podjęły aktywną konkurencję w zakresie stosowania korzystnych reżimów podatkowe dla spółek holdingowych. Spółki holdingowe są to spółki trzymające udziały, akcje lub inne instrumenty inwestycyjne. Dochodami spółek holdingowych są głównie dochody z dywidend lub zysków kapitałowych. Bardzo korzystne rozwiązania podatkowe przewidują w szczególności Luksemburg, Cypr, Malta, Holandia lub Wielka Brytania. Funkcjonujące w tych krajach reżimy dla spółek holdingowych wspierają dodatkowo korzystne postanowienia międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Korzystne regulacje odnoszące się do zwolnień podatkowych oferowanych spółkom holdingowym sprawiły że są one bardzo powszechnie wykorzystywane w międzynarodowym planowaniu podatkowym.
Spółki komandytowo-akcyjne

Dotychczas, spółki komandytowo–akcyjne nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów (wiążącą odpowiednio dla sądów i organów podatkowych w podobnych sprawach), opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych było odroczone do momentu wypłaty dywidendy. Pozwalało to na poprawę przepływów finansowych spółek poprzez możliwość reinwestowania wartości należnego podatku do czasu wypłaty zysku. Taka sytuacja jest szczególnie korzystna w przypadku realizowania projektów inwestycyjnych.
Zgodnie z Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym z dnia 23 października 2013 r. spółki komandytowo–akcyjne staną się od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w stawce 19%. W konsekwencji zysk akcjonariusza będącego osobą fizyczną będzie opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie samej spółki (19% CIT od wyniku podatkowego), drugi raz na poziomie wspólnika (19% podatek od dywidend od wartości wypłaconego wyniku finansowego).
Inaczej kształtować się będzie opodatkowanie komplementariusza. Będzie on miał prawo do pomniejszenia należnego podatku od dywidend o wartość należnego CIT od dochodu spółki przypadającego proporcjonalnie na jego udział (kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości podatku od dywidend). W konsekwencji rzeczywiste opodatkowanie komplementariusza oscylować będzie w okolicach 19%.
Osoby zainteresowane zakupem spółki spółki komandytowo-akcyjnej z przedłużonym rokiem podatkowym mogą się kontaktować z walecka@itci.pl.

Firma w Niemczech

Coraz więcej polskich przedsiębiorców inwestuje i prowadzi działalność gospodarczą u naszego zachodniego sąsiada zakładając spółkę w Niemczech. Niemcy kojarzą się przede wszystkim jako kraj wysokich obciążeń fiskalnych i szczelnych regulacji podatkowych nie pozwalających na działania optymalizacyjne. W rzeczywistości jednak niemieckie prawo podatkowe, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi restrukturyzacji pozwala na korzystanie z międzynarodowych rozwiązań optymalizacyjnych podobnych do polskich struktur.
Zakładając spółkę w Niemczech należy pamiętać o niemieckich regulacjach podatkowych, które w wielu zakresach są inne od polskich (szereg regulacji jest całkowicie odmiennych od prawa polskiego i nieznanych w naszych warunkach, np. regulacje dotyczące unikania opodatkowania, czy też rozliczania odsetek od finansowania). Nieznajomość tych regulacji może doprowadzić do niezamierzonego zwiększenia efektywnych ciężarów podatkowych.
Z drugiej strony lokalne prawo niemieckie dysponuje szeregiem rozwiązań pozwalających na zoptymalizowanie ciężarów podatkowych (np. grupowanie dla celów podatkowych, zwolnienia zysków zagranicznych zakładów etc.).
Dysponujemy szerokim doświadczeniem oraz zapleczem w postaci niemieckich partnerów będących renomowanymi kancelariami prawnymi, co pozwala nam na skuteczne doradztwo na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w Niemczech.

Firma na Cyprze

Spółki cypryjskie kojarzą się przede wszystkim z regulacjami dotyczącymi spółek holdingowych oraz strukturami pozwalającymi na efektywny obrót papierami wartościowymi. Tymczasem wykorzystanie podmiotu cypryjskiego może przynieść szereg innych korzyści pozwalających na optymalizację obciążeń podatkowych oraz kosztów.
Firmy cypryjskie mogą skorzystać z ulgi podatkowej związanej z czerpaniem zysków z praw własności intelektualnej w tym znaków towarowych (na skutek skorzystania z ulgi efektywne opodatkowanie dochodu ze znaku towarowego na Cyprze wynosi aktualnie 2,5%, co przy możliwości redukcji zobowiązań podatkowych na poziomie Polski o 19% kosztów z tytułu korzystania ze znaku umożliwia wytworzenie efektywnej tarczy podatkowej). Dodatkowo spółka cypryjska ma możliwość amortyzacji dla celów podatkowych znaku towarowego od jego wartości rynkowej (nawet w sytuacji otrzymania znaku aportem i przekazania większości wartości znaku na kapitały zapasowe podmiotu cypryjskiego). W konsekwencji firma cypryjska daje unikatowe możliwości czerpania dodatkowych korzyści z praw własności intelektualnej umożliwiając z jednej strony stworzenie tarczy podatkowej poprzez przeszacowanie wartości tych praw do wartości rynkowej, a ponadto bardzo niską efektywną stawkę opodatkowania dochodów z tytułu praw własności intelektualnej (korzystanie z tarczy w postaci niskiej stawki podatku nie jest ograniczone w czasie okresem rozliczenia kosztów amortyzacji praw).

Wskazać należy, że stawka podatku CIT na Cyprze jest niższa od Polskiej i wynosi aktualnie 12,5%. W przypadku niektórych segmentów działalności gospodarczej (przede wszystkim w branży IT) możliwe jest prowadzenie bezpośredniej działalności operacyjnej za pośrednictwem firmy na Cyprze, co umożliwi prostą i efektywną redukcję obciążeń podatkowych już na poziomie działalności operacyjnej (dodatkowo możliwe będzie skorzystanie z klasycznych rozwiązań optymalizacyjnych dotyczących dystrybucji gotówki do udziałowców).
Korzystanie z firmy na Cyprze może również przynieść wymierne korzyści ekonomiczne w postaci redukcji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w niektórych sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności branży armatorów i transportu morskiego (oraz segmentów działalności wykorzystujących w znacznym stopniu transport morski).

Dodatkowo wskazujemy, że każda spółka cypryjska może jednocześnie pełnić funkcję spółki holdingowej, tj. korzystać ze zwolnień dla dywidend, zysków kapitałowych oraz z korzystnych zasad opodatkowania dochodów odsetkowych (patrz: spółka holdingowa na Cyprze).

Trust

Analogiczną do prywatnej fundacji instytucję stanowią trusty. Są one rozwiązaniem stosowanym w krajach common law, można założyć np. na Wyspie Man, Malcie, czy w Wielkiej Brytanii. Przez nie należy rozumieć stosunek prawny, wywodzący się z systemu anglosaskiego, a kształtujący relacje pomiędzy trzema podmiotami: założycielem, jego powiernikiem oraz beneficjentem. Założyciel (settlor) jako właściciel aktywów – wnosi je do trustu, powierzając zarządzanie nimi powiernikowi (trustee) i czyniąc z niego – od momentu zawiązania stosunku prawnego – prawnego właściciela tych aktywów. Uprawnionymi do pożytków z tytułu działalności tej formy prawnej, na zasadach i warunkach określonych w umowie (trust deed) są wymienieni imiennie beneficjenci. W praktyce często dopuszcza się też istnienie nadzorcy (odpowiednika rady nadzorczej w spółkach) gdyż powiernik – jako podmiot profesjonalny jest najczęściej spółką, w której zmieniają się władze, trust zaś jako rozwiązanie mające funkcjonować przez wiele lat powinien mieć dodatkowe zabezpieczenie interesów beneficjentów w postaci nadzorcy – kolegialnego ciała 3-4 osób osobiście znanych założycielowi i cieszących się jego zaufaniem. Dopuszczalne jest rozwiązanie, gdy założyciel jest jednocześnie beneficjentem.

Trust jest instytucją prawną, która nie doczekała się regulacji w polskim praw cywilnym i podatkowym. Taki stan rzeczy wpływa na małą popularność tego rodzaju struktur w polskiej jurysdykcji podatkowej. To z kolei powoduje, że doczekały się one bardzo niewielu orzeczeń podatkowych. Zakładając, że przedstawiana stosunek prawny będzie jedynie zorganizowaną, wyodrębnioną w drodze czynności prawnej prawa np.: brytyjskiego masą majątkową bez zdolności (podmiotowości) prawnej, przeniesienie własności składników majątkowych na powiernika tytułem ustanowienia nie powinno rodzić konsekwencji podatkowych w Polsce. Inna kwalifikacja podatkowa będzie miała miejsce w przypadku, gdy trust przyjmie formę odrębnego podmiotu prawnego (z osobowością prawną lub bez niej). W takim przypadku własność składników majątkowych może być przeniesione. Choć przepisy prawa cywilnego i podatkowego w Polsce nie regulują odrębnie instytucji opisywanych przez nas stosunków, to w orzecznictwie podatkowym można dostrzec doktrynę, zgodnie z którą w takim przypadku po ich stronie nie powstaną skutki podatkowe. Z uwagi na powyższe kontrowersje, brak przepisów podatkowych oraz małą ilość orzeczeń doradzamy, aby trust uzyskał przed otrzymaniem składników majątkowych interpretację indywidualną przepisów podatkowych prawa polskiego. W sytuacji, gdy spółka zależna od trustu lub on sam dokona wpłaty gotówkowej (tj. bez tytułu prawnego) przez trust lub spółki zależne od siebie na konta beneficjentów (rezydentów w Polsce) prowadzone przez instytucje finansowe w Polsce oraz za granicą po stronie beneficjenta powstanie przychód ze świadczenia nieodpłatnego, który powiększy jego przychody opodatkowane skalą podatkową (18%, 32%).

W kontekście przepisów prawa o wymianie informacji podatkowych, dyrektywy odsetkowej oraz prawa dewizowego istnieje duże prawdopodobieństwo wykrycia takich przychodów przez organy podatkowe w Polsce, nawet jeśli nie zostaną zadeklarowane. Przy odpowiednim ułożeniu stosunków prawnych możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego dla członków najbliższej rodziny świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Możliwość zwolnienia należałoby potwierdzić w drodze indywidualnej interpretacji podatkowej.

Spółka w Dubaju

Pomimo, że Zjednoczone Emiraty Arabskie posiadają przepisy dotyczące podatków dochodowych, to dzięki ustawodawstwu w poszczególnych Emiratach możliwa jest nawet całkowita redukcja obciążeń podatkowych dla podmiotów zarejestrowanych w ZEA. W ramach świadczonych usług oferujemy możliwość założenia spółek w Dubaju (zarówno podmioty typu offshore jak i onshore). Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są uważane za raj podatkowy, a dodatkowo ZEA oraz Polska mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Spółki typu offshore w Dubaju nie płacą podatków dochodowych w ZEA jednak wskazać należy, że istnieje poważna wątpliwość, czy podmioty takie mogą korzystać z ochrony przewidzianej umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (jako podmioty nie będące formalnie rezydentami podatkowymi ZEA i nie mające co do zasady prawa do uzyskania certyfikatu rezydencji). Spółki te używane są jednak w wielu międzynarodowych strukturach (w szczególności w konfiguracji z maltańskimi i cypryjskimi spółkami osobowymi ze względu na korzystne regulacje w tych krajach dotyczące opodatkowania podmiotów nie będących rezydentami podatkowymi tych państw). Dodatkowo pomimo niezwykle korzystnych regulacji podatkowych (brak opodatkowania), spółka w Dubaju nie jest uznawana za podmiot z jurysdykcji stosującej szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółki onshore w Dubaju wykorzystywane są przede wszystkim w strukturach dla osób fizycznych wykorzystujących korzystne zasady opodatkowania tzw. wynagrodzeń dyrektorów w umowie pomiędzy Polską a ZEA (zgodnie z traktatem wynagrodzenia dyrektorów mogą być opodatkowane wyłącznie w ZEA a tam nie podlegają opodatkowaniu).
Rozważając struktury w ZEA należy pamiętać o kilku specyficznych aspektach związanych z tą jurysdykcją. Pierwsza sprawa to fakt, że uzyskanie certyfikatu rezydencji dla spółki w Dubaju nie jest proste. Kolejną kwestią jest możliwość nakładania opłat od przychodu przez lokalnych urzędników podatkowych. Z powyższych względów struktury wykorzystujące ZEA wymagają złożonego doradztwa podmiotu posiadającego rozległe doświadczenie (w szczególności we współpracy z podmiotami z krajów arabskich). Jeśli jesteście Państwo zainteresowani założeniem spółki w Dubaju prosimy o kontakt: walecka@itci.pl.

Certyfikat rezydencji podatkowej

W przypadku założenia zagranicznej spółki holdingowej lub spółki w raju podatkowym należy zweryfikować, czy dysponuje ona certyfikatem podatkowym. Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem wystawionym przez administrację podatkową danego kraju potwierdzającym, że określony podmiot jest rezydentem podatkowym państwa, którego administracja wystawiła taki certyfikat. Z punktu widzenia przepisów polskiego prawa podatkowego certyfikat rezydencji ma niezwykle doniosłe znaczenie, ponieważ zgodnie z przepisami polskich ustaw podatkowych (PIT i CIT) tylko ten dokument pozwala podatnikowi na skorzystanie z obniżonych stawek opodatkowania wynikających z zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tak więc to posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest warunkiem skorzystania ze zwolnień wynikających z przepisów wspólnotowych (tj. skorzystanie ze zwolnienia dywidendowego, a także zwolnienia dotyczącego odsetek i wypłacanych należności licencyjnych).

Brak certyfikatu rezydencji podatkowej oznacza, że w przypadku usług objętych na podstawie polskich przepisów PIT lub CIT podatkiem u źródła podatek ten będzie musiał zostać odprowadzony według stawek wynikających z ustawy. Problem w prosty sposób można zilustrować przykładem:
Spółka polska zobowiązana jest do wypłacania należności licencyjnych na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze. W przypadku przedstawienia przez spółkę cypryjską stosownego certyfikatu rezydencji, spółka polska potrąci podatek u źródła od takiej należności licencyjnej według stawki wynikającej z traktatu 5% (a w przypadku niektórych kategorii podmiotów powiązanych podatek u źródła wyniesie 0% w przypadku zastosowania zwolnienia wynikającego z przepisów Interest and Royalty Directive). W przypadku braku certyfikatu rezydencji spółka polska zobowiązana będzie do poboru podatku u źródła według stawki wynikającej z ustawy o CIT tj. 20%.

Z powyższego wynika, że certyfikat rezydencji może mieć kluczowe znaczenie zarówno w relacjach z niepowiązanymi partnerami handlowymi, jak i w planowaniu podatkowym. W przypadku bowiem utworzenia międzynarodowej struktury, dokument ten zapewni umożliwienie dokonywania zamierzonych przepływów pieniężnych w sposób efektywny podatkowo, tj. bez obciążeń wynikających z polskich przepisów podatkowych. Należy pamiętać, że w przypadku rajów podatkowych, certyfikat rezydencji podatkowej ma znaczenie jedynie w przypadku krajów które posiadają z Polską obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – dotyczy to tylko europejskich rajów podatkowych.
Ponieważ brak certyfikatu, bądź problemy z nieprawidłowo wystawionym certyfikatem mogą stanowić potencjalnie przedmiot sporu podatkowego, zwracamy uwagę na dużą dbałość w tym zakresie. ITCI dysponując szerokim doświadczeniem w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego oraz rozległą siecią kontaktów z partnerami z innych krajów w Europie może zapewnić skuteczną asystę w przypadku problemów jakie mogą powstać w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:walecka@itci.pl.

Spółki komandytowo – akcyjne z przedłużonym rokiem podatkowym

Do końca września 2015 roku, dzięki przesunięciu roku obrotowego, do SKA zastosowanie mogą mieć regulacje podatkowe obowiązujące w 2013 roku. Oznacza to że opodatkowanie zysku akcjonariusza będącego osobą fizyczną nastąpi dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Spółki zarejestrowane przed datą wejścia w życie tj. 30 listopada 2013 roku mogą skorzystać z odroczenia podatkowego do końca 2014 roku. W przypadku gdy w powyższym terminie udało się dokonać odpowiedniej zmiany roku podatkowego, spółka komandytowo-akcyjna może skorzystać z odroczenia podatkowego do 4 kwartału 2015 roku. Podatnicy, którzy nie zdążyli zarejestrować spółki w tym terminie, mogą próbować nabyć gotową już spółkę od ITCI.
Osoby zainteresowane rejestracją spółki komandytowo-akcyjnej z przedłużonym rokiem podatkowym mogą się kontaktować z Michałem Mieszkiełło (mieszkiello@itci.pl) Osoby zainteresowane zakupem spółki spółki komandytowo-akcyjnej z przedłużonym rokiem podatkowym mogą się kontaktować ze Szczepanem Adamskim (adamski@itci.pl)

O firmie

ITCI to zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny prawa handlowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa powierniczego. Świadczymy usługi dla przedsiębiorców, pomagając im efektywnie zaplanować działania biznesowe, ochronić istniejące aktywa i przetrwać niepokoje rynkowe. Nasz zespół prawników, doradców podatkowych oraz księgowych od ponad 10 lat specjalizuje się we wdrażaniu i zarządzaniu międzynarodowymi strukturami podatkowymi klientów i ich rodzin.

Siedziba firmy ITCI mieści się w Warszawie, natomiast naszą działalność prowadzimy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują – między innymi w takich krajach jak Austria, Cypr, Malta, Luksemburg, Wielka Brytania, Rosja, Węgry, wyspa Man, Liechtenstein, Monako, Holandia, Szwajcaria.

Świadczymy usługi w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, korporacyjnego, handlowego i cywilnego, transakcji fuzji i przejęć, obsługi spółek, finansów i księgowości. Przeprowadzamy rejestracje podmiotów gospodarczych w na całym świecie (głównie w Unii Europejskiej) oraz ich pełną obsługę administracyjną, prawną i księgową.

Nasze relacje z klientami są wieloletnie i oparte na wzajemnym zaufaniu, dlatego świadczymy kompleksowe usługi family office dla klientów z Polski oraz dla cudzoziemców. Nasi specjaliści zapewniają powiernictwo dla polskich i zagranicznych struktur przeznaczonych do zarządzania majątkami prywatnymi gromadzonymi przez pokolenia.

Skąd się wywodzimy

Inspiracją do powstania ITCI była rosnąca konieczność świadczenia obsługi kompleksowej. Spółka, trust, fundacja – to efektywne, ale tylko pojedyncze narzędzia pozwalające osiągać cele zawodowe i prywatne. W Polsce zazwyczaj oferowana jest jedynie usługa rejestracyjna, bez dodatkowych usług: doradztwa podatkowego, prawnego i księgowego. Tymczasem zadania, jakie wyznaczają nam klienci są nieszablonowe, tak jak ich życie i cele biznesowe – a kontakt z wyjątkowymi ludźmi daje energię do twórczej analizy i nowatorskich rozwiązań.

Tworząc długoletnie relacje z klientami wnikamy w ich potrzeby, sugerując korzystne rozwiązania w zmieniającym się otoczeniu prawnym. W czasach kryzysu gospodarczego pomagamy optymalizować koszty i przeczekać gorsze czasy dla biznesu.

Zespół

Mirosława Walecka-Agria

Prawnik, założyciel Grupy ITCI

Jest założycielem grupy ITCI. Od 2000 roku zajmuje się usługami konsultingowymi z obszaru planowania podatkowego, a od 2002 roku świadczy również usługi dotyczące międzynarodowych podatków oraz planowania korporacyjnego. Od kilku lat zaczęła łączyć dotychczasową praktykę tworzenia struktur optymalizacyjnych z planowaniem sukcesji i ochroną majątku. Podejmuje się usług powierniczych, jest kuratorem spadków, ma pieczę nad aktywami w interesie i na rzecz Klientów.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Warszawskiej ORA.

Jest członkiem międzynarodowej grupy ekspertów Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), gdzie ma możliwość bieżącej wymiany poglądów oraz zdobycia unikalnych doświadczeń w zakresie usług i struktur powierniczych, nieznanych w Polsce.

Jej ostatnie działania podejmowane są w interesie inwestorów polskich, którzy wskutek załamania się bankowości cypryjskiej mają zamrożone i zredukowane aktywa.

PUBLIKACJE
„Przede wszystkim planowanie. Podatki i sukcesja”, Forbes, lipiec 2013; Mirosława Walecka-Agria, Anna Maria Panasiuk

„Czy za zaufanie trzeba płacić, czyli po co są trusty?”, Miesięcznik Kapitałowy, Rzeczpospolita, listopad 2012

„Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – realna alternatywa dla innych jurysdykcji, czy podatkowa pułapka dla inwestorów?”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, 1 października 2013; Mirosława Walecka-Agria, Marcin Żuk

„Problematyczna rezydencja podatkowa spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli sezam, ale tylko dla niektórych.”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, 1 października 2013; Mirosława Walecka-Agria, Marcin Żuk

Szczepan Adamski

Związany z ITCI od 2005 r. Zajmuje się obsługą międzynarodowych struktur wykorzystywanych w międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz korporacyjnym. Specjalizuje się planowaniu podatkowym, doradztwie i obsłudze korporacyjnej podmiotów europejskich oraz transakcjach M&A, zmianach kapitałowych, a także procesach restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych. Doświadczenie zdobywał pracując w zespole doradców podatkowych, gdzie uczestniczył aktywnie w procedurach oraz negocjacjach z urzędami skarbowymi w zakresie sporów podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Piotr Pojasek

Współpracę z ITCI rozpoczął w 2015 r. W 2014 roku uzyskał dyplom Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, a także w 2014 r. po ukończeniu studiów zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką i został wpisany na listę aplikantów adwokackich. Stypendysta programu Socrates Erasmus w Katanii na Università degli Studi di Catania.
Jego praktyka obejmuje między innymi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, zakładania i przekształcania spółek handlowych, obrotu prawami udziałowymi, bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, a także doradztwa w sporach sądowych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych.

Publikacje

Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W ostatnim czasie wśród podatników dużą popularnością cieszą się spółki założone pod prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i posiadające tam zarejestrowaną siedzibę. Są one atrakcyjne z uwagi na szereg korzyści podatkowych, z których najistotniejszymi są możliwość...

czytaj dalej

Czy za zaufanie trzeba płacić czyli po co są trusty?

Trust to stosunek prawny, wywodzący się z systemu anglosaskiego kształtującyrelacje pomiędzy trzema podmiotami: założycielem trustu, jego powiernikiem oraz beneficjentem. Założyciel (settlor) jako właściciel aktywów wnosi je do trustu, powierzając zarządzanie nimi...

czytaj dalej

Kariera

Aplikanci radcowscy lub adwokaccy

Firma ITCI jest zainteresowana współpracą z aplikantami (II lub III rok aplikacji) w zakresie: przygotowania pism i dokumentów dla spółek i osób prywatnych, pisania pism procesowych i wniosków do KRS, codziennej koordynacji prac z biurami anglojęzycznymi.

Curriculum vitae ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy przysyłać na adres e-mail: sekretariat@itci.pl

Praktyki studenckie

Firma ITCI oferuje możliwość odbycia praktyk studentom III i IV roku studiów prawniczych.

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego, niezbędna do komunikacji z klientami i partnerami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w tym języku.
 • dyspozycyjność w wymiarze 3 razy w tygodniu po 4 godziny (szczegóły do ustalenia).

Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie analizy CV i wyników w nauce.

Kontakt

Napisz do nas

ITCI Sp. z o.o.

Nasze biuro mieści się przy ul. Filtrowej 65 w zabytkowym budynku będącym fragmentem kolonii Staszica. Kamienica z 1922 roku wybudowana została wg. projektu znanego architekta okresu dwudziestolecia międzywojennego Romana Felińskiego. W ostatniej dekadzie została poddana generalnemu remontowi. Obecnie dzięki naszym staraniom, po konsultacjach z konserwatorem zabytków przeprowadzono remont ogrodzenia i najbliższego otoczenia kamienicy. Zmianom ulega również zaprojektowany w duchu modernizmu sąsiadujący z kamienicą zabytkowy skwer Zieleńca Wielkopolskiego.

Adres: ul. Filtrowa 65 lok 45
02-055 Warszawa

Tel. +48 22 875 36 95

Faks +48 22 875 36 65

Mail sekretariat@itci.pl

ITCI Sp. z o.o.