Kilkanaście lat doświadczenia przy planowaniu podatkowym oraz strukturyzacji trans- akcji, jak również szerokie kontakty w branży na świecie.
więcej...


 
Świadczymy usługi doradz- twa transakcyjnego ze szcze- gólnym naciskiem na wypra- cowanie rozwiązań efekty- wnych kosztowo i podatkowo.
więcej...
 
ITCI wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów pra- gnących efektywnie kontrolo- wać sytuację majątkową, fi- nansową i podatkową swoich spółek.
więcej...
 
ITCI Family Office zajmuje się przede wszystkim zaga- dnieniami  właścicielskimi – a więc ochroną aktywów.
więcej...
 
ITCI to zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny prawa handlowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa powierniczego. Świadczymy usługi dla przedsiębiorców, pomagając im efektywnie zaplanować działania biznesowe, ochronić istniejące aktywa i przetrwać niepokoje rynkowe. Nasz zespół prawników, doradców podatkowych oraz księgowych od ponad 10 lat specjalizuje się we wdrażaniu i zarządzaniu międzynarodowymi strukturami podatkowymi klientów i ich rodzin.

Siedziba firmy ITCI mieści się w Warszawie, natomiast naszą działalność prowadzimy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują - między innymi w takich krajach jak Austria, Cypr, Malta, Luksemburg, Wielka Brytania, Rosja, Węgry, wyspa Man, Liechtenstein, Monako, Holandia, Szwajcaria.
Świadczymy usługi w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, korporacyjnego, handlowego i cywilnego, transakcji fuzji i przejęć, obsługi spółek, finansów i księgowości. Przeprowadzamy rejestracje podmiotów gospodarczych w na całym świecie (głównie w Unii Europejskiej) oraz ich pełną obsługę administracyjną, prawną i księgową.

Nasze relacje z klientami są wieloletnie i oparte na wzajemnym zaufaniu, dlatego świadczymy kompleksowe usługi family office dla klientów z Polski oraz dla cudzoziemców. Nasi specjaliści zapewniają powiernictwo dla polskich i zagranicznych struktur przeznaczonych do zarządzania majątkami prywatnymi gromadzonymi przez pokolenia.
 
Skąd się wywodzimy

Inspiracją do powstania ITCI była rosnąca konieczność świadczenia obsługi kompleksowej. Spółka, trust, fundacja – to efektywne, ale tylko pojedyncze narzędzia pozwalające osiągać cele zawodowe i prywatne. W Polsce zazwyczaj oferowana jest jedynie usługa rejestracyjna, bez dodatkowych usług: doradztwa podatkowego, prawnego i księgowego. Tymczasem zadania, jakie wyznaczają nam klienci są nieszablonowe, tak jak ich życie i cele biznesowe – a kontakt z wyjątkowymi ludźmi daje energię do twórczej analizy i nowatorskich rozwiązań.


Tworząc długoletnie relacje z klientami wnikamy w ich potrzeby, sugerując korzystne rozwiązania w zmieniającym się otoczeniu prawnym. W czasach kryzysu gospodarczego pomagamy optymalizować koszty i przeczekać gorsze czasy dla biznesu.
 
Aplikanci radcowscy lub adwokaccy

Firma ITCI jest zainteresowana współpracą z aplikantami (II lub III rok aplikacji) w zakresie: przygotowania pism i dokumentów dla spółek i osób prywatnych, pisania pism procesowych i wniosków do KRS, codziennej koordynacji prac z biurami anglojęzycznymi.

Curriculum vitae ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy przysyłać na adres e-mail: sekretariat@itci.pl
Praktyki studenckie

Firma ITCI oferuje możliwość odbycia praktyk studentom III i IV roku studiów prawniczych.

Wymagania:

- biegła znajomość języka angielskiego, niezbędna do komunikacji z klientami i partnerami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w tym języku.

- dyspozycyjność w wymiarze 3 razy w tygodniu po 4 godziny (szczegóły do ustalenia).

Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie analizy CV i wyników w nauce.
 

 

ITCI Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 65 lok 45
02-055 Warszawa
tel: +48 22 875 36 95
fax: +48 22 875 36 65
sekretariat@itci.pl
 

Nasze biuro mieści się przy ul. Filtrowej 65 w zabytkowym budynku będącym fragmentem kolonii Staszica. Kamienica z 1922 roku wybudowana została wg. projektu znanego architekta okresu dwudziestolecia międzywojennego Romana Felińskiego. W ostatniej dekadzie została poddana generalnemu remontowi. Obecnie dzięki naszym staraniom, po konsultacjach z konserwatorem zabytków przeprowadzono remont ogrodzenia i najbliższego otoczenia kamienicy. Zmianom ulega również zaprojektowany w duchu modernizmu sąsiadujący z kamienicą zabytkowy skwer Zieleńca Wielkopolskiego.